Plan lekcji i zajęcia pozalekcyjne

Pobierz plik PDF z ogólnym planem lekcji dla wszystkich klas.

  •  Plan lekcji (aktualny od 27 lutego 2017 r. ) – plik PDF, do jego otwarcia niezbędny jest odpowiedni program, np.: Adobe Reader.

Pobierz listę zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się w roku szkolnym 2016/2017 w naszym gimnazjum. Zaznaczamy jednak, że terminy i godziny zajęć mogą ulegać zmianom w zależności od potrzeb uczniów uczęszczających na zajęcia.