Reforma oświaty

W związku z planowaną reformą szkolnictwa zamieszczamy:

Broszurę informacyjną o reformie oraz link do strony MEN gdzie można znaleźć pytania i odpowiedzi na temat planowanych zmian.