Zielona Pracownia

UTWORZENIE ZIELONEJ PRACOWNI W GIMNAZJUM IM. KAROLA MIARKI W ŚWIERKLANACH

uklad_pionowyTytuł zadania: „Kraina EKO-logiczna”
Koszt całości zadania: 35 665,23 zł
Kwota dofinansowania: 28 532,18 zł
Wkład własny gminy: 7 133,05 zł w tym 6 909,30 zł z nagrody w pierwszym etapie konkursu „Zielona Pracownia_projekt”
Numer umowy o dofinansowanie:

Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Zielona Pracownia” utworzyło pracownię ekologiczną, z której korzystać mogą wszyscy uczniowie gimnazjum. W ramach realizacji zadania pomalowano ściany, utworzono zabudowę dygestorium, dokonano renowacji lamperii, zmodernizowano instalacje elektryczną wraz z wymiana świetlówek na energooszczędne typu LED. W ramach wyposażenia pracowni zakupiono meble, nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane będą podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, chemiczno-fizycznych, geograficznych i geologicznych.
Projekt „Kraina EKO-logiczna” obejmował utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej poprzez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.
Przedmiotem projektu było stworzenie miejsca przyjaznego uczniom, w którym zdobywanie wiedzy kojarzyć się wyłącznie z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznawaniem świata. Zielona pracownia ma być również inspiracją do działań na rzecz ochrony środowiska.
Pracownia będzie wykorzystywana podczas realizacji podstawy programowej na zajęciach biologii, chemii i fizyki, a także podczas zajęć dodatkowych koła biologiczno-ekologicznego i chemicznego w celu rozwijania zainteresowań uczniów. Pracownia ekologiczna pozwoli na prowadzenie działalności ekologicznej w sposób zorganizowany i ciągły oraz na propagowanie działań i postaw dotyczących ochrony środowiska w społeczności szkolnej i lokalnej.

Celem projektu było utworzenie ekopracowni poprzez modernizację oświetlenia i wyposażenie pracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.
Pracownia będzie wykorzystywana przez pięć dni w tygodniu średnio po 7 godzin lekcyjnych czyli 35 godzin. Będą się w niej odbywać:
– wszystkie lekcje biologii (17 godzin tygodniowo),
– lekcje chemii (8 godzin tygodniowo),
– lekcje fizyki (8 godzin tygodniowo),
– zajęcia dodatkowe pozalekcyjne z biologii i chemii prowadzone w ramach edukacji ekologicznej (2 godziny tygodniowo).
Średnio w ciągu miesiąca pracownia będzie wykorzystywana przez około: 140 godzin lekcyjnych.

 

bigZ wielką radością i dumą przyjęliśmy wiadomość o wygranym konkursie pt. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT”, który został zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Spośród 53 szkół województwa śląskiego zgłoszonych do konkursu, nasze gimnazjum znalazło się w czołówce laureatów i  wygrało nagrodę finansową.  Jury oceniło nadesłane prace,  biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni – wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

W środę 18 listopada  w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów nagrodzonym szkołom. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarządu Funduszu, gmin, nagrodzonych szkół oraz mediów. Dyplomy laureatom konkursu wręczali: zastępcy prezesa Funduszu Agnieszka Siemińska i Agnieszka Kostempska oraz prezes Andrzej Pilot. Uroczystość wręczenia nagród w konkursie uświetnił występ zespołu „Na Szlaku”.

Nagrodę dla naszego gimnazjum odebrała pani dyrektor Maria Rduch oraz wójt Gminy Świerklany Tomasz Pieczka. Autorem i pomysłodawcą działań ujętych w projekcie, a zatytułowanych „Kraina EKO-logiczna” jest pani Ludmiła Szulik – nauczycielka biologii i  fizyki w naszym gimnazjum.  Ostatecznymi beneficjentami projektu, co podkreślono podczas uroczystej gali wręczenia nagród, będą uczniowie, którzy dzięki  ciekawej, innowacyjnej realizacji projektu będą mogli zdobywać wiedzę  w pracowni na miarę XXI wieku

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy nad realizacją działań ujętych w projekcie.