Trzymaj formę

Logo trzymaj formeProgram „Trzymaj formę” współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.

Projekt realizowany w naszej szkole służy promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.
Od 6 lat, przy realizacji tego projektu współpracujemy z rybnickim Sanepidem, ciągle odkrywając nowe sposoby na właściwe „Trzymanie formy”!

List intencyjny „Trzymaj formę”:
Szanowni Państwo!

Dieta młodego pokolenia jest często niewłaściwie wyważona. Dominują w niej produkty o wysokiej kaloryczności, przekraczające dzienne zapotrzebowanie organizmu, jednocześnie dieta ta uboga jest w odpowiednie składniki odżywcze. Dzieci oraz młodzież chętnie „podjadają” wysokokaloryczne słodkie czy słone przekąski, często spożywane w nadmiernych ilościach. Młodzi ludzie coraz częściej stołują się poza domem, w restauracjach typu fast food.
Z raportu Najwyższej Izby Kontroli o otyłości uczniów wynika, że w większości szkół w sklepikach i automatach spożywczych na szkolnych korytarzach można kupić chipsy i słodkie napoje, podczas gdy sklepiki z produktami zdrowej żywności działają jedynie w 16% placówek w Polsce. Poza tym młodzi ludzie spędzają dużo czasu przed komputerami, grając lub surfując w sieci. Oczywiście, zajęcia te nie wymagają wysiłku fizycznego i wydatkowania energii.
Ponadto z raportu wynika, że uczniowie polskich szkół niechętnie uczestniczą w zajęciach sportowych, a nawet 30% uczniów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych korzysta z długoterminowych zwolnień lekarskich.
Zatrważającym faktem są wyniki badań prowadzonych cyklicznie co 4 lata (od 1992 roku) przez Instytut Matki i Dziecka w ramach międzynarodowego projektu Health Behaviour School-aged Children (HBSC), które oceniają zachowania zdrowotne oraz samoocenę, w tym również w odniesieniu do masy ciała dzieci i młodzieży mówiące, że nadwaga i otyłość dotyczy około 22% chłopców i 18% dziewczynek w szkołach podstawowych, w gimnazjach odsetek ten jest nieco niższy, odpowiednio 15% i 12%. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nadmierną masę ciała posiada 17% chłopców i 10% dziewcząt.1
Biorąc pod uwagę powyższą sytuację, zachęcamy gorąco Państwa do włączenia się Państwa placówki w Program Edukacyjny ?Trzymaj Formę?, który jest realizowany od 2006 roku pod patronatem min. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Trzymaj Formę” to pierwsza na tak szeroką skalę inicjatywa, której celem jest edukacja żywieniowa i promocja aktywnego stylu życia wśród polskiej młodzieży. Fakt, że program trwa już VIII edycję a udział w nim wzięło ponad 5 milionów uczniów, potwierdza zarówno coraz większą popularność w środowisku szkolnym jak również zapotrzebowanie na wiedzę o racjonalnym żywieniu dzieci i młodzieży oraz roli aktywności fizycznej w ich prawidłowym rozwoju. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście długoterminowego celu programu jakim jest pomnażanie potencjału zdrowotnego polskiego społeczeństwa, dokonującego właściwych wyborów zdrowotnych.