Ślady przeszłości

projekt Ślady przeszłościOd 2006 r. uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w projekcie „Ślady przeszłości. Uczniowie adoptują zabytki”. Program ma na celu przybliżenie historii naszego kraju poprzez spotkanie z historią bliską, która oddziałuje na wyobraźnię o wiele bardziej niż niejeden wykład. Pierwszym krokiem był wybór, a następnie symboliczne „adoptowanie” przez młodzież zabytku. Społeczność naszej szkoły „adoptowała” cmentarz parafialny w Świerklanach, zaopiekowała się głównie zbiorową mogiłą więźniów obozu Auschwitz-Birkenau, którzy zginęli podczas Marszu Śmierci w styczniu 1945 r.

W ramach programu młodzież popularyzuje wiedzę na temat II wojny światowej (wyjazdy do Auschwitz, udział w wystawach, spotkania z ludźmi, którym bliska jest tematyka obozowa), prowadzi prace porządkowe na cmentarzu, a także na bieżąco wykonuje dokumentację fotograficzną i gazetki ścienne. Poprzez korespondencję z Państwowym Muzeum w Auschwitz-Birkenau uczniowie wraz z ówczesnym opiekunem p. Maciejem Puzonem przyczynili się do ustalenia tożsamości dwóch więźniarek, pochowanych na cmentarzu w Świerklanach.

Każdego roku w rocznicę Marszu Śmierci uczniowie wraz z Dyrekcją szkoły, jak i władzami gminy składają kwiaty na mogile, pamiętają…