Erasmus +

PROJEKTY EUROPEJSKIE W GIMNAZJUM IM. KAROLA MIARKI

PROJEKTY:

  1. Program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS

(01.09.2012 r. – 31.08.2014 r.) – koordynator p. Hanna Wieczorek

Kraje partnerskie: Polska, Włochy, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Hiszpania, Turcja

 

  1. Program Erasmus + Young Europeans in Action: Helping you, helping me out!

(01.09.2015 r. ? 31.08.2017 r.) – koordynator p. Monika Stacha

Kraje partnerskie: Polska, Hiszpania, Włochy, Litwa, Węgry, Dania

 

CELE i OPIS PROJEKTÓW:

Celem projektów jest wspieranie uczniów szkół w nich uczestniczących w zakresie efektywnego wykorzystania kapitału społecznego oraz promowanie idei uczenia się przez całe życie. W naszym przypadku środkiem prowadzącym do założonego celu ma być współpraca edukacyjna ze szkołami europejskimi, które otrzymują dotację na działania związane z realizowanym tematem oraz zagraniczne wyjazdy swoich podopiecznych i pracowników oraz realizację innych działań zmierzających do podniesienia jakości edukacji, urozmaicenia programu nauczania czy wprowadzenia nowych metod pedagogicznych, będących wynikiem wypracowanych pomysłów międzynarodowych.

KORZYŚCI DLA UCZNIA:

Dzięki udziałowi w projektach Comeniusa i Erasmusa nauczyciele a przede wszystkim uczniowie rozwijają swoją wiedzę o różnorodności kultur i języków europejskich. Przygotowują się do roli aktywnych obywateli Wspólnoty Europejskiej:  uczą się samodzielności, przedsiębiorczości, tolerancji, radzenia sobie w nowych, czasem trudnych sytuacjach, twórczego rozwiązywania problemów.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w sposób mierzalny podnoszą się kompetencje językowe uczniów  biorących udział w projekcie, o czym mogą świadczyć wyniki z egzaminu gimnazjalnego wśród klas bezpośrednio zaangażowanych we współpracę. Uczniowi zostają niejako zmuszeni do komunikowania się w obcym języku. Jest to sytuacja, która nie zawsze jest możliwa do wprowadzenia  na typowej lekcji w szkolnej sali. Ponadto, nauczyciele również podnoszą swoje kompetencje językowe oraz są zmotywowani do aktywnego udziału w pracach na rzecz szkoły i grupy projektowej.

PRZYKŁADOWE FORMY AKTYWNOŚCI PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU:

  • spotkania partnerów projektu, wyjazdy do szkół partnerskich, przyjmowanie gości w rodzinach goszczących,
  • realizowanie i wdrażanie działań szkolnych np. aktywne formy spędzania przerw, powołanie ucznia ? mediatora klasowego, diagnoza konfliktów, itp.
  • opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach projektu,
  • wymiana doświadczeń i praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich środków, a szczególnie ICT
  • prace w terenie, analizy i badania dot. tematyki projektu,
  • organizowanie wystaw, przedstawień, festynów
  • wykonywanie prac artystycznych i innych dot. tematyki projektu, projektowanie

 

Czas realizacji projektów wynosi 2 lata szkolne.

Jak aktywnie spędzać czas w trakcie przerw szkolnych? Co zrobić, aby pauzy między lekcjami były ciekawe i atrakcyjne dla każdego ucznia? Odpowiedź na te i inne pytania znaleźli uczniowie  Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach wraz z kolegami z Węgier, Włoch, Hiszpanii, Litwy i Danii.

Troje polskich gimnazjalistów – Julia Ludwikowska, Sandra Roezner i Mikołaj Olejniczak wraz z nauczycielkami – Moniką Stachą i Joanną Jastrzębską początek listopada spędziło w Hódmezővásárhely na Węgrzech. Był to pierwszy wyjazd w ramach projektu Erasmus + ?Young Europeans in Action: Helping you, helping me out! YEAH!!!?.

Uczniowie biorący udział w międzynarodowym projekcie wspólnie realizowali swoje pomysły na ciekawe przerwy. Nasi gimnazjaliści również w tym zakresie wykazali się inwencją: Julia i Sandra uczyły swoich rówieśników układów fitnesowych, natomiast Mikołaj prezentował podstawy Taekwondo. Niemałe zainteresowanie wzbudziła lekcja zumby, zaprezentowana przez uczniów z Teneryfy. Oprócz sposobów na nudę podczas przerw uczniowie i nauczyciele opracowali program ucznia-mediatora, który zostanie wdrożony we wszystkich klasach szkół partnerskich. Dzięki temu uczniowie będą mogli sobie wzajemnie pomagać i przyczynią się do szybkiego reagowania na konflikty rówieśnicze.

Gimnazjaliści z Miarki poznali także codzienne życie i kulturę swoich rówieśników z Węgier „od podszewki”,  goszcząc w domach uczniów Muzycznej Szkoły Podstawowej im. Ferenca Liszta. Do gustu polskim uczniom najbardziej przypadły przysmaki kuchni węgierskiej, a w szczególności langosz – pieczony na oleju placek.

Czas tygodniowego spotkania projektowego wypełniony był również zwiedzaniem okolicznych atrakcji oraz stolicy Węgier. Podczas jednodniowej wycieczki do Budapesztu uczniowie podziwiali Wzgórze Zamkowe oraz mieli okazję zobaczyć Plac Bohaterów. Innym razem odwiedzili Wieżę Ciśnień w mieście Seged, złożyli wizytę w Ratuszu miasta Hódmezővásárhely, słynącego z wyrobów garncarskich i hafciarskich. Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w warsztatach garncarskich prowadzonych przez lokalnego mistrza, gdzie mogli sami spróbować swych sił w lepieniu z gliny.

Jak podkreśla Julia Ludwikowska Wyjazd był bardzo ciekawy i kształcący. Przez ten tydzień zdążyliśmy się zaprzyjaźnić z naszymi rówieśnikami z innych krajów. Z niecierpliwością czekamy na rewizytę.  Przedtem jednak kolejni uczniowie Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach pojadą na drugie spotkanie z kolegami ze szkół partnerskich, tym razem do Rzymu.