Lepsza szkoła

11571LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny zainicjowany przez Gdańską Fundację Rozwoju im. Adama Mysiora we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym w roku szkolnym 2002/2003.
Główne cele projektu:
– badanie efektywności nauczania,
– rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej,
– kształcenie nauczycieli,

LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny, który pomaga nauczycielom i szkołom w osiąganiu lepszych wyników nauczania.
Obecnie jedynym organizatorem projektu LEPSZEJ SZKOŁY jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Do programów LEPSZEJ SZKOŁY przystąpić mogą tylko nauczyciele, którzy wraz z uczniami korzystają z książek Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.
W roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu edukacyjnego „LEPSZA SZKOŁA” realizowane są w naszej szkole dwa programy:
– Sesja z plusem – program kierowany do uczniów klas I – III gimnazjum.
– Próbny egzamin – program kierowany do uczniów klas trzecich gimnazjum, przeprowadzony będzie w listopadzie.

logo_mpluscvSESJA Z PLUSEM

Celem programu jest badanie efektywności nauczania matematyki oraz długoterminowe, konsekwentne przygotowywanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

Opis programu:
Uczniowie klas I zgłoszonych do programu systematycznie rozwiązują standaryzowane testy kompetencji z matematyki, które otrzymują od Wydawnictwa. Nauczyciel, regularnie sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności klasy, może prawidłowo ocenić jej postępy i braki. Dodatkową pomocą w pracy jest możliwość porównywania wyników klasy z wynikami wszystkich klas objętych programem.
Nauczyciele i klasy realizujące program:
Klasa I A – nauczyciel prowadzący: mgr Anita Gruszczyk
Klasa I B – nauczyciel prowadzący: mgr Anita Gruszczyk
Klasa I C – nauczyciel prowadzący: mgr Wioleta Klocek
Klasa I D – nauczyciel prowadzący: mgr Wioleta Klocek

próbny logoPRÓBNY EGZAMIN

Celem programu jest badanie efektywności nauczania matematyki oraz miarodajna ocena wiedzy i umiejętności uczniów na kilka miesięcy przed właściwym egzaminem.

Opis programu:
Uczniowie klas III zgłoszonych do programu rozwiązują standaryzowane próbne testy z matematyki, które otrzymują od Wydawnictwa. Nauczyciel, sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności klasy, może prawidłowo ocenić jej postępy i braki. Dodatkową pomocą w pracy jest możliwość porównywania wyników klasy z wynikami wszystkich klas objętych programem.
Nauczyciele i klasy realizujące program:
Klasa III A – nauczyciel prowadzący: mgr Wioleta Klocek
Klasa III B – nauczyciel prowadzący: mgr Anita Gruszczyk
Klasa III C – nauczyciel prowadzący: mgr Wioleta Klocek