eTwinning

Już po raz drugi uczniowie naszego gimnazjum wezmą udział w projekcie eTwinning. Projekt przebiegać będzie dwupłaszczyznowo: z języka angielskiego i niemieckiego.

Czym jest projekt eTwinning?
eTwinning Co najmniej dwie szkoły z przynajmniej dwóch różnych krajów europejskich tworzą wspólny projekt i wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne do jego realizacji. Szkoły komunikują się i współpracują za pomocą internetu, gdzie na własnej stronie opisują konkretne zadania.

  • Z języka niemieckiego projekt pt.: „Ich, meine Stadt und mein Land” realizowany jest razem z Danią, Włochami, Niemcami, Estonią, Słowenią, Francją, Grecją, Rumunią, Czechami i Turcją, a dotyczy kultury, tradycji i życia codziennego w tych krajach. Zaangażowani są uczniowie z klasy IIa i IIId.  Nasz udział w projekcie będzie trwał od października do maja przyszłego roku.

Tutaj można zobaczyć nasze działania:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p55078

  • Grupa uczniów pracująca nad projektem w języku angielskim będzie się kontaktowała z uczniami szkół we Francji, Turcji oraz Słowacji. Projekt pt.: „Willing to know you”, rozpocznie się w połowie października, trwać będzie 4 miesiące i polegać będzie na opracowaniu i przygotowaniu czterech tematów dotyczących kultury, tradycji i zwyczajów krajów partnerskich. W programie uczestniczyć będą głównie uczniowie klas II w ramach pracy nad projektami edukacyjnymi.

Już teraz życzymy naszym uczniom wspaniałej zabawy, kreatywności w wykonywaniu zadań i z niecierpliwością czekamy na prezentację całego projektu!