Regulamin wyboru uczniów do udziału w programie Comenius

Regulamin wyboru uczniów do udziału
w programie Comenius realizowanego w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach

Cel projektu – poznanie historii i kultury krajów Unii Europejskiej.
Nawiązanie współpracy z rówieśnikami, organizacjami młodzieżowymi i szkołami.
Wymiana doświadczeń i realizacja wspólnych projektów, prezentacja dorobku i osiągnięć dzieci i młodzieży.

1. Wszystkich uczniów poinformowano o możliwości udziału w programie Comenius Partnerskie Projekty Szkół (radiowęzeł, spotkanie z rodzicami, informacja w klasach, ulotki rozwieszone w całej szkole)
2. Udział w programie jest dobrowolny
3. Uczniowie chętni do udziału w programie Comenius, tworzą tzw. Grupę projektową Comenius. Spośród uczniów z grupy projektowej, wyłania się uczniów kwalifikujących się do udziału w tzw mobilnościach (wyjazdach zagranicznych)
4. Uczniowie kwalifikujący się do wyjazdów zagranicznych
muszą spełniać następujące kryteria:
a/ mieć oceną co najmniej bardzo dobrą lub dobrą z zachowania
b/ czynnie angażować się z prace grupy projektowej (dotrzymywanie terminów, staranne wykonanie zadań projektowych, kreatywność, umiejętność pracy w grupie i indywidualnie, wysoka frekwencja na spotkaniach grupy projektowej
c/ wyrazić gotowość przyjęcia ucznia z zagranicy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)
d/posiadać umiejętność komunikacji w języku angielskim
e/ uczniowie uczestniczący w konkretnej mobilności zapoznają się
z kulturą i zwyczajami kraju, do którego wyjeżdżają
f/ uczniowie uczestniczą w pracach grupy projektowej przez cały okres realizacji projektu, nawet po odbyciu przez danego ucznia mobilności
g/ posiadać aktualny paszport