Akademia Chóralna

 

Międzyszkolny Chór Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej GAUDEO, został zakwalifikowany do udziału w ogólnopolskim projekcie AKADEMIA CHÓRALNA- Śpiewająca Polska, pod patronatem Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Akademia Chóralna to projekt stanowiący platformę rozwoju polskiej chóralistyki, począwszy od chórów szkół podstawowych, przez młodzież gimnazjalną, ponadgimnazjalną i akademicką, po przygotowanie młodzieży muzycznie kształconej do śpiewu w zespołach zawodowych.
Doświadczenia zdobyte podczas realizacji programu Śpiewająca Polska i projektu Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, a także obserwacja chóralistyki w różnych częściach Europy, pozwoliły na stworzenie projektu stanowiącego wypełnienie luki edukacyjnej w polskim szkolnictwie ogólnokształcącym, a także będącego wsparciem w kształceniu dyrygentów.
Celem nadrzędnym projektu Akademia Chóralna jest rozpowszechnienie śpiewu jako dobra bezdyskusyjnego poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów od szkoły podstawowej do zespołu zawodowego. Dbałość o obecność śpiewu w życiu każdego człowieka od najmłodszych lat to nasza misja. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zmieniającym się w zależności od wieku – różne przecież są potrzeby dzieci, dorosłych, amatorów, zawodowych śpiewaków. A że właśnie śpiew zespołowy jest najlepszą formą obecności śpiewu w życiu, dającą korzyści artystyczne, jak i psychologiczne oraz społeczne – to właśnie chóry są sposobem na realizację naszej misji”.

filharmonia-szczecin-malopolska-04Chór GAUDEO Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej prowadzony przez Panią Marię Skrobol znalazł się w gronie siedmiu zespołów zakwalifikowanych do koncertu finałowego tegorocznej edycji Akademii Chóralnej, spośród 188 biorących udział w przesłuchaniach w całej Polsce. Koncert pt. „Walt Disney w piosence” odbędzie się w niedzielę, 6 grudnia w nowej Sali Koncertowej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Będzie to wielkie święto polskiej chóralistyki młodzieżowej, podczas którego połączone chóry wraz z tamtejszą Orkiestrą Symfoniczną po dyrekcją Ewy Strusińskiej, wykonają piosenki z filmów animowanych w aranżacji Łukasza Bzowskiego.filharmonia-szczecin-malopolska-03