Literackie podróże gimnazjalistów

Na początku października uczniowie Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach oraz Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej wyprawie na Ukrainę, która została zorganizowana w ramach projektu: „Kresy dawnej Rzeczpospolitej”.

Projekt składał się z trzech części. Celem pierwszej wyprawy był Lwów, następnej Wilno. Trzecia część pt. „Śladami Henryka Sienkiewicza” obejmowała wędrówkę po Ukrainie śladami bohaterów trylogii polskiego pisarza. Gimnazjaliści mieli okazję zwiedzić niezwykłe miejsca, takie jak: Olesko, Podhorce, Zbaraż, Krzemieniec, Chocim, Kamieniec Podolski czy Buczacz. Miejsca te uczniowie do tej pory znali jedynie z lekcji historii lub języka polskiego. Teraz dzięki wspólnym wysiłkom dyrektorów obu gminnych szkół mogli zobaczyć te miejsca na własne oczy. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i wójt gminy Antoni Mrowiec.
Należy podkreślić, że działania projektowe wciąż trwają, ponieważ w ramach tego europejskiego projektu został zorganizowany konkurs składający się z trzech zadań: testu z wiedzy o Henryku Sienkiewiczu, przygotowania nagrania, na którym zostały utrwalone zwiedzane miejsca, a także aktywności w realizacji działań projektowych. Nagrodą końcową, którą otrzymają dwaj uczniowie (najlepsi reprezentanci każdej ze szkół) jest wyjazd do Brukseli i zwiedzanie Parlamentu Europejskiego. Zwycięzcy wraz z opiekunami wyruszą tym razem w zachodnie regiony Europy na wiosnę przyszłego roku.

W najbliższym czasie zostanie zorganizowane podsumowanie projektu, podczas którego zobaczyć będzie można filmy, zdjęcia i inne materiały z podróży na Ukrainę.
Dyrektorzy obu gminnych szkół (Norbert Niestolik i Maria Rduch) zapowiadają na wiosnę rozpoczęcie kolejnego projektu, tym razem: „Śladami Adama Mickiewicza i Elizy Orzeszkowej”, co wiąże się z wyjazdem na Białoruś.

Ważne ogłoszenia Rady Rodziców!

Rada Rodziców informuje, że zabawa karnawałowa odbędzie się 11 lutego 2012 r. o godzinie 18.00 w sali OSP Świerklany. Bilety w cenie 120 zł można nabyć u przewodniczącej Rady Rodziców – Danuty Ucher.

Skarbnik Rady Rodziców – Adriana Kuźnik prosi, aby zadeklarowaną kwotę na Radę Rodziców wpłacać w listopadzie 2011 r. u klasowych przedstawicieli Rady Rodziców.

Pierwsze sukcesy

Uczniowie gimnazjum brali udział w turnieju piłki nożnej Coca Cola Cup 2011. W zawodach szkołę reprezentowały zespoły chłopców i dziewczyn. To właśnie żeńska drużyna awansowała do turnieju finałowego, w którym zajęła V miejsce w województwie. Uczennica kl. IIIa Martyna Koźlik zwyciężyła w turnieju gry 1×1. Za zwycięstwo i przygotowanie filmu pt. „Pozytywne kibicowanie” pod koniec września Martyna otrzymała zaproszenie do wyprowadzenia flagi w czasie meczu Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Mistrzostwa odbędą się w Polsce i na Ukrainie. Organizatorzy zapewniają zwyciężczyni hotel, przejazd i wyżywienie. Gratulujemy!

Szkoła to nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele! Pani Lidia Michalska – nauczyciel języka polskiego w gimnazjum – zajęła III miejsce w konkursie pt. „Napisz jednoaktówkę po śląsku”. Sukces przyniosła jej sztuka pt. „Kościołowe dźwiyrze”. Organizatorami konkursu byli: „Gazeta Wyborcza” Oddział w Katowicach oraz reżyser Ingmar Villqist. W konkursie wzięło udział 40 twórców. Gratulujemy i czekamy na sukcesy uczniów, którzy pójdą w ślady nauczyciela.

Konsultacje dla rodziców

Dyrektor Gimnazjum informuje, że 2 listopada 2011 r. od godz. 16.00 do 17.00 odbywać się będą indywidualne konsultacje z nauczycielami uczącymi we wszystkich klasach. Zapraszamy wszystkich rodziców uczniów! Natomiast 7 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 odbędzie się śródsemestralne spotkanie z rodzicami.

24 października Święto Szkoły

24 października obchodzony bedzie w naszym Gimnazjum Dzień Patrona. Harmonogram uroczystości przedstawia się następująco:

 • godz. 8.45 – spotkanie z wychowawcą  przed kościołem i sprawdzenie obecności
 • godz. 9.00 – msza św. w kościele parafialnym w Świerklanach
 • po mszy św. przejście uczniów do gimnazjum pod opieką wychowawców i nauczycieli uczących
 • godz. 10.00 – akademia w sali gimnastycznej szkoły 

Przewidywane zakończenie uroczystości ok. godz. 12.00. Przypominamy, że w tym dniu uczniów obowiązuje strój biało-granatowy.

 

Informacja o dniach wolnych od nauki

Dyrektor Gimnazjum informuje, że w roku szkolnym 2011/2012 następujące dni będą wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 • 24, 25, 26 kwietnia 2012 r. – czas egzaminów gimnazjalnych
 • 2 maja 2012 r.
 • 8 czerwca 2012 r.
 • 28 czerwca 2012 r.

W wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze. Rodzice lub prawni opiekunowie o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach, zostaną powiadomieni pisemnie w terminie tygodnia przed wyznaczonym dniem.

Zajęcia lekcyjne z dnia 31 października 2011 r. zostaną odpracowane                       22 października 2011 r. 

Zbieramy plastikowe nakrętki

Wszystkim, którzy się zaangażowali w Sprzątanie Świata serdecznie dziękujemy! Podczas tegorocznej zbiórki surowców wtórnych udało się nam zebrać:

 • 513,32 kg makulatury
 • 18 kg baterii
 • 23 telefony komórkowe
 • 23 kartridże z drukarek

Teraz zbieramy nakrętki!

W ubiegłym roku nasza szkoła włączyła się do akcji zbierania nakrętek plastikowych. Wtedy zebraliśmy ich ponad 95 kg. Wszystkie zostały przekazane Warsztatom Terapii Zajęciowej w Żorach, a dochód ze sprzedaży został przeznaczony na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci.

http://zakretki.blog.onet.pl

I w tym roku zamierzamy włączyć się w akcję. Nakrętki zbieramy klasami. Klasa, która zbierze najwięcej otrzyma punkty w konkursie na gospodarza szkoły. Zbiórki nakrętek przeprowadzone zostaną na początku grudnia i czerwca. 

Sprzątanie świata – wielka zbiórka w naszej szkole

Serdecznie zapraszamy wszystkich do włączenia się w coroczną akcję ekologiczną „Sprzątanie świata”, która odbędzie się w tym roku w dniach 16-18 września. Oprócz tradycyjnego już wyjścia w teren, ogłaszamy w tym tygodniu wśrod wszystkich uczniów zbiórkę makulatury, zużytych baterii, kartridży do drukarek oraz telefonów komórkowych. Klasy, które nazbierają najwięcej otrzymają punkty w konkursie na Gospodarza Szkoły.

UWAGA!!! Ostateczny termin zbiórki 19 września 2011 r. Bądźcie gotowi!!! Zachęcamy do zbierania i segregowania odpadów w trosce o środowisko, w którym żyjemy.

1 66 67 68 69