Ceremoniał Szkolny

Hymn Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach

Zapis nutowy hymnu gimnazjum

Posłuchaj hymnu

słowa: Kamil Marcinkiewicz
muzyka: Maria Skrobol

Ptaki w gniazdach, my na ziemi
im podobnie żyć będziemy.
Choć do celu kręta droga,
Odnajdziemy życia sens.
 
Dziś radością nasza wiedza.
Mądrość naszym skarbem jest.
Gwiazdy, Wszechświat, kamyk szczęścia,
Wszystko dla nas ważne jest.

Refren:

Niech nas życia uczy szkoła
I niech wskaże drogę nam.
Jak brać przykład z jej patrona,
Jak na lepsze zmieniać świat.
 
Świat wspaniały na nas czeka,
przyjaźń, serce  damy mu.
Naszą miłość, naszą wiedzę
Niech postawią czoła złu.

 

Sztandar Gimnazjum im Karola Miarki w Świerklanach

Poczet Sztandarowy  Gimnazjum im Karola Miarki w Świerklanach reprezentują uczniowie, którzy biorą udział w najważniejszych uroczystościach państwowych i szkolnych, oraz reprezentują szkołę w środowisku lokalnym. W roku szkolnym 2014/2015 Poczet Sztandarowy  jest reprezentowany przez następujących uczniów:

Szymon Krawczyk – chorąży (sztandarowy) – uczeń klasy II B

Klaudia Friebe – asysta – uczennica klasy II A

Patrycja Brodawka – asysta – uczennica klasy II B

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:

– uczeń – ciemny garnitur, biała koszula, krawat, czarne wizytowe obuwie;
– uczennice – białe bluzki i ciemne spódnice tej samej długości, czarne wizytowe pełne obuwie na niewielkim obcasie, rajstopy (cieliste).

Insygnia pocztu sztandarowego:

– biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
– białe rękawiczki.

Do najważniejszych uroczystości  szkolnych zaliczamy:

1. Rozpoczęcie roku szkolnego
2. Obchody Dnia Patrona Szkoły
3. Ślubowanie uczniów klas pierwszych
4. Przekazanie sztandaru
5. Akademia z okazji Święta Niepodległości
6. Pożegnanie absolwentów
7. Zakończenie roku szkolnego;
8. Inne ważne uroczystości państwowe

Rota Ślubowania klas I Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach

My uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach  przyrzekamy!:
– przestrzegać zasad moralnych takich jak: uczciwość, praca, honor, sprawiedliwość i odpowiedzialność;
przyrzekamy!
– prezentować postawę godną ucznia polskiej szkoły;
przyrzekamy!
– kształtować swoją osobowość, korzystając z doświadczeń ludzi skromnych, mądrych i szlachetnych;
przyrzekamy!
– odważnie  podejmować wyzwania, jakich dostarcza życie;
przyrzekamy!
– okazywać należyty szacunek rodzicom, gronu profesorskiemu, pracownikom szkoły oraz ludziom starszym;
przyrzekamy!
– przestrzegać zasad współżycia społecznego;
przyrzekamy!
– odnosić się z szacunkiem do własnej i cudzej pracy;
przyrzekamy!
– przestrzegać zarządzeń władz szkolnych i Statutu Szkoły;
przyrzekamy!
– dbać o mienie szkoły i najbliższe środowisko;
przyrzekamy!
– przeciwstawiać się wszelkim przejawom agresji i przemocy;
przyrzekamy!
– propagować szeroko pojętą tolerancję i prawo człowieka do posiadania własnych poglądów i przekonań
Przyrzekamy!

Opiekunem Sztandaru  jest …