Historia szkoły

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, nasze Gimnazjum rozpoczęło działalność dnia 1 września 1999 roku. Stanowisko dyrektora powierzono Pani Teresie Gładysz, która jednak z przyczyn osobistych zrezygnowała z tej funkcji – dyrektorem została więc Pani Krystyna Brzyszkowska. Początkowo Gimnazjum zajmowało drugie piętro budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi w Świerklanach Dolnych, co spowodowało, że nauka odbywała się w dość trudnych warunkach lokalowych. Konieczna była więc zmiana organizacji pracy szkoły – od roku 2001 zajęcia lekcyjne odbywały się od wtorku do soboty, co pozwoliło na sprawne prowadzenie lekcji. W tym tez roku odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły – została nim Pani Krystyna Klocek. Od września 2011 r. dyrektorem szkoły jest Pani Maria Rduch.

Wielkim wydarzeniem dla wszystkich było rozpoczęcie budowy nowego Gimnazjum – od 14 stycznia 2001 roku wszyscy obserwowali, jak rosną mury nowego budynku. Dlatego też we wrześniu 2002 roku rozpoczęto starania o nadanie imienia szkole. Komitet wybrał nazwiska wybitnych Ślązaków, a uczniowie, rodzice i nauczyciele zadecydowali, że patronem Gimnazjum Nr 2 w Świerklanach Dolnych zostanie Karol Miarka – orędownik polskości Górnego Śląska. Rada Gminy Świerklany uchwałą nr IX/2003 z dnia 5 maja 2003 r. zatwierdziła wybór, a w szkole zorganizowano wycieczkę szlakiem życia Patrona. Wydano też opracowanie jednego z dzieł Karola Miarki – „Petronela Pustelnica na Górze św. Anny”, autorem tego opracowania jest dr Norbert Niestolik.

Wielkim wydarzeniem była dla nas wszystkich uroczystość otwarcia nowego budynku: wtedy też nasze Gimnazjum otrzymało sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców i Rady Sołeckie, odsłonięto również tablicę pamiątkową ku czci Karola Miarki, a nową siedzibę poświęcił ks. dr Marceli Cogiel. Następnie wszyscy zaproszeni goście uczestniczyli w specjalnej uroczystości oraz obejrzeli nowy i funkcjonalny budynek.

Obecnie nowe Gimnazjum jest wyposażane w nowy sprzęt – mamy nowoczesną pracownię komputerową i sprzęt multimedialny, pozwalający uatrakcyjnić zajęcia, stopniowo dekoruje się sale. Staramy się też jak najlepiej wykorzystać powierzone nam sale i wyposażenie, w szkole odbywają się dodatkowe zajęcia sportowe oraz różnego rodzaju koła zainteresowań, w których chętnie uczestniczy wielu gimnazjalistów. Nad uczniami czuwa 37 nauczycieli. Nasza szkoła jest dla nas przedmiotem troski i dumy – co roku organizowane jest więc Święto Szkoły, będące okazją do spotkania wszystkich, którzy czują się w jakiś sposób związani z naszym gimnazjum. Popularnością cieszą się również inne uroczystości, jak Europejski Dzień Języków Obcych czy Gimnazjalne Prezentacje. To powoduje, że nasze gimnazjum jest miejscem spotkania kilku pokoleń, miejscem, w którym uczy się i wychowuje młodych ludzi.