Dla Rodziców

Drodzy Rodzice,

Nasze Gimnazjum działa w oparciu o stosowne przepisy zewnętrzne i wewnętrzne, przewidziane dla tego etapu kształcenia. Na bieżąco, poprzez codzienną działalność szkoły, realizujemy wszystkie cele i zadania z nich wynikające. Realizując proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, zależy nam na Waszym zdaniu, bo tylko dobra współpraca pomiędzy nauczycielami a rodzicami jest gwarancją sukcesu.

Zachęcamy Was do wyrażania opinii o naszym gimnazjum, do wskazywania działań, które, Waszym zdaniem, przyczynią się do poprawy efektów nauczania i wychowania. Taką możliwość dają:
– zebrania i spotkania z dyrektorem, wychowawcami i nauczycielami,
– indywidualne konsultacje,
– ankiety, które do Was kierujemy
– różnorodne imprezy i akcje organizowane przez szkołę z Waszym udziałem

Ponadto swoimi spostrzeżeniami możecie podzielić się z nami poprzez dziennik elektroniczny „Librus”, a także przy pomocy poczty elektronicznej gimiarka@op.pl. Zapraszamy również na profil naszej szkoły w serwisie społecznościowym Facebook.

Zapewniamy, że Wasze uwagi, opinie i spostrzeżenia są analizowane i brane pod uwagę przy organizacji pracy z młodzieżą, stanowią bowiem cenną wskazówkę do pracy i pozwalają wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców.

Procedury organizowania konsultacji dla rodziców.

 

RADA RODZICÓW

Na pierwszym zebraniu rodziców, które odbyło się 13 września 2016 r. przeprowadzono wybory do Rady Rodziców. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych:

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 przedstawia się następująco:

 • Bożena Filec – Ia
 • Katarzyna Szewczyk – Ib
 • Justyna Wieczorek – Ic
 • Elżbieta Markiewka – IIa
 • Alina Szulik – IIb
 • Karolina Adamaszek – IIc
 • Grzegorz Wala – IId
 • Piotr Rojek – IIIa
 • Joanna Dziwoki – IIIb
 • Gabriela Piksa – IIIc
 • Ewa Olma – IIId

Spośród przedstawicieli rad oddziałowych wybrano zarząd Rady Rodziców w składzie:
Bożena Filec – przewodnicząca
Gabriela Piksa – zastępca przewodniczącej
Elżbieta Markiewka – skarbnik
Grzegorz Wala – sekretarz

 

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Na prośbę  Rodziców przekazujemy informacje dotyczące dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców, w tym numer konta bankowego

Rada Rodziców przy Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach po rozpatrzeniu sprawy składek na Radę Rodziców zaproponowała składkę roczną w wysokości 80 zł na cele naukowo- techniczne i oświatowo- wychowawcze szkoły z możliwością rozbicia na 2 raty po 40 zł (I rata do końca listopada 2016 r., II rata do końca lutego 2017 r.).
Nr konta bankowego:  51 8470 0001 2006 0011 3827 0002
Prosimy wpisać w tytule przelewu:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Istnieje również możliwość wpłaty gotówkowej w całości lub ratami u przedstawiciela klasowej Rady Rodziców.  Można deklarować składkę w kwocie innej od zaproponowanej
Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci z jednej rodziny, składkę płaci jedno – najstarsze dziecko.

UBEZPIECZENIE

Informujemy Rodziców Uczniów, że można wpłacać składkę na ubezpieczenie u wybranego
na zebraniu przedstawiciela rodziców lub na konto ubezpieczyciela:
Dane do przelewu: Silesia Group s.c. ul. Mikołowska 34, 44-200 Rybnik
Nr rachunku bankowego: BANK ZACHODNI WBK: 93 1090 1766 0000 0001 3334 5744
Treść przelewu: Ubezpieczenie NNW 2016/2017; imię i nazwisko dziecka; klasa

Szczegóły poniżej:
– Wybrana przez rodziców i zaopiniowana pozytywnie przez rodziców składka na rok szkolny 2016/2017 – 55 zł – wariant 1.
– Wpłata do 30 września 2016 r. – ochrona ubezpieczenia od 1.09.2016 r.
– Wpłata po 30 września 2016 – ochrona ubezpieczeniowa od dnia następnego po wpłacie.
– Oferta NNW wybrana przez rodziców znajduje się na stronie internetowej naszego gimnazjum w zakładce – Gimnazjum Dla Rodziców
– 30 września 2016 r. o godzinie 15.00 prosimy przedstawicieli rodziców o wpłatę pieniędzy
i dostarczenie list ubezpieczycielowi – miejsce: sekretariat Gimnazjum w Świerklanach.
– Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

Aby poznać warunki ubezpieczenia kliknij

Inne załączniki:

Ogólne warunki ubezpieczenia Edu Plus

Postanowienia dodatkowe

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Postanowienia odmienne