Rada pedagogiczna

Nauczyciele pracujący w naszym gimnazjum starają się aktywnie tworzyć życie szkolne i robią wszystko, by jak najlepiej przekazać uczniom wiedzę i wychować ich na dojrzałych, odpowiedzialnych ludzi.

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017:

mgr Maria Rduch – dyrektor, nauczyciel języka polskiego
mgr Anita Gruszczyk – nauczyciel matematyki, nauczyciel zastępujący dyrektora podczas jego nieobecności
mgr Ewa Wojcieszek – nauczyciel bibliotekarz, wiedzy o społeczeństwie i WDR-u
mgr Anna Mika – nauczyciel katecheta, edukacji dla bezpieczeństwa i WOS-u
ks. Marcin Ryszka – nauczyciel katecheta
mgr Julia Gruszczyk-Cabała – nauczyciel języka polskiego i informatyki, administrator dziennika Librus
mgr Lidia Michalska – nauczyciel języka polskiego, historii
mgr Hanna Wieczorek – nauczyciel języka angielskiego
mgr Joanna Jastrzębska – nauczyciel języka angielskiego, języka polskiego, wychowawca II c
mgr Monika Stacha – nauczyciel języka angielskiego, zajęć technicznych, wychowawca IIb
mgr Anna Holona – nauczyciel języka niemieckiego
mgr Maria Skrobol – nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, WDR-u, wychowawca III b
mgr Joanna Hauder – nauczyciel geografii
mgr Ewa Spandel – nauczyciel chemii i fizyki, wychowawca III c
mgr Ludmiła Szulik – nauczyciel biologii i fizyki, wychowawca III d
mgr Beata Pielczyk – nauczyciel zajęć technicznych i matematyki
mgr Jarosław Musiał – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca I b i I c
mgr Joanna Werner – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca I a i II d
mgr Sławomir Sobik – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca III a
mgr Sylwia Masłowska – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy, wychowawca II a

W zastępstwie:

mgr Monika Strzebniok – pedagog szkolny
mgr Iwona Szulc – Winkler – nauczyciel matematyki i informatyki
mgr Joanna Piwkowska – nauczyciel matematyki
mgr Anna Karpińska – nauczyciel języka niemieckiego
mgr Anna Wala – nauczyciel historii

 

Nauczyciele nieobecni:

mgr Iwona Barchańska – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Aleksandra Fojcik – nauczyciel języka niemieckiego
mgr Bogusława Piszek – pedagog szkolny
mgr inż. Wioleta Klocek – nauczyciel matematyki, zajęć technicznych

 

Pracownicy niepedagogiczni:

Katarzyna Gładych – sekretarka

Irena Koczy – woźna

Janusz Sładek – konserwator

Joanna Brychcy – woźna

Jolanta Warczok – sprzątaczka

Amalia Baron – sprzątaczka

Maria Gasidło – sprzątaczka

Urszula Brudny – sprzątaczka

Mirosława Skupień – sprzątaczka