Dyrektor

Dyrektor:

mgr Maria Rduch

Dyrektor

 Dyrektor przyjmuje codziennie od 8.00 – 15.00

z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne