Absolwenci

Kolejne roczniki gimnazjum tworzą historię naszej szkoły. Bardzo często służą nam pomocą w realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych.

O najlepszych i najzdolniejszych pamiętamy, prezentując ich obecnym wychowankom jako wzory do naśladowania.

Zapraszamy również do obejrzenia prezentacji „Klasy II klasom III”, wykonanej na zakończenie roku szkolnego 2012/2013 r.

Poniżej prezentujemy pamiątkowe zdjęcia naszych Absolwentów umieszczane w szkolnym tablo:

Absolwenci z lat 1999 – 2002
Absolwenci z lat 2000 – 2003
Absolwenci z lat 2001 – 2004
Absolwenci z lat 2002 – 2005
Absolwenci z lat 2003 – 2006
Absolwenci z lat 2004 – 2007
Absolwenci z lat 2005 – 2008
Absolwenci z lat 2006 – 2009
Absolwenci z lat 2007 – 2010
Absolwenci z lat 2008 – 2011
Absolwenci z lat 2009 – 2012
Absolwenci z lat 2010 – 2013