Dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi dokumentami regulującymi pracę naszego gimnazjum.

Dokumenty w formie plików PDF, do jego otwarcia niezbędny jest odpowiedni program, np.: Adobe Reader