Zmiana terminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Na podstawie listu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Pana Artura Gałęskiego z 27 września 2012 r., w związku z zaplanowaną przez Centralną i okręgowe komisje egzaminacyjne we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych diagnozą wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich gimnazjów w dniach: 13, 14, 15 listopada 2012 r. następuje zmiana terminów I /szkolnego/ etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2012/2013.
Przesunięciu o trzy dni ulegają terminy wszystkich Konkursów dla uczniów gimnazjów poza Wojewódzkim Konkursem Przedmiotowym z Języka Polskiego.

Wszelkie informacje o konkursach znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w zakładce konkursy.

Szczegółowy terminarz I etapu Konkursów w załączniku.