Zebrania z rodzicami

Dyrektor Gimnazjum informuje, że 16 stycznia 2014 r. o godzinie 16:00 (najpierw
w sali gimnastycznej, a potem w salach lekcyjnych) odbędą się zebrania z rodzicami, na które zapraszamy także uczniów.
Na spotkaniach z rodzicami i uczniami przeprowadzone zostanie szkolenie prowadzone przez specjalistów na temat „Zachowania ryzykowne młodzieży” oraz nastąpi podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły za I półrocze roku szkolnego 2013/2014.

Przydział sal na zebrania z rodzicami przedstawia się następująco:

Klasa I a – sala r 14 – wychowawca – mgr Tomasz Pieczka
Klasa I b – sala nr 17 – wychowawca – mgr Julia Gruszczyk – Cabała
Klasa I c – sala nr 19 – wychowawca – mgr Aleksandra Fojcik
Klasa I d – sala nr 11 – wychowawca – mgr Wioleta Klocek
Klasa II a – sala nr 9 – wychowawca – mgr Sławomir Sobik
Klasa II b – sala nr 10 – wychowawca – mgr Anita Gruszczyk
Klasa II c – sala nr 18 – wychowawca – mgr Lidia Michalska
Klasa III a – sala nr 16 – wychowawca – mgr Iwona Barchańska
Klasa III b – sala nr 8 – wychowawca – mgr Maria Skrobol
Klasa III c – sala nr 15 – wychowawca – mgr Hanna Wieczorek