Wyniki zbiórki telefonów komórkowych

W listopadzie nasza szkoła wzięła udział w Akcji Ekoszkoły, której celem była zbiórka niepotrzebnych i zużytych już użytkowaniem telefonów komórkowych, które zostały przekazane do recyklingu. Udało nam się zebrać 42 telefony. Za zebrane telefony komórkowe otrzymamy lektury do biblioteki szkolnej. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom oraz ich rodzicom za zaangażowanie. Uczniowie biorący udział w akcji otrzymują pozytywne pochwały do zeszytu uwag. Natomiast klasy, które zebrały największą ilość telefonów, zostały nagrodzone punktami w konkursie na Gospodarza Szkoły. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce Klasa 2 b – 5 punktów
II miejsce Klasa 1 d – 4 punkty
III miejsce Klasa 1 c – 3 punkty
IV miejsce Klasa 3 b – 2 punkty
V miejsce Klasa 2 a – 1 punkt