Wyniki rekrutacji do klas pierwszych

Dyrektor Gimnazjum informuje, że 5 lipca 2012 r. od godziny 10.00 można zapoznać się z wynikami rekrutacji do klas I na rok szkolny 2012/2013.
Listy uczniów z podziałem na poszczególne oddziały: kl. Ia – sportową, kl. Ib i kl. Ic są do wglądu w sekretariacie szkoły.

Informację o wynikach rekrutacji można także uzyskać pod numerem telefonu:
32 4304985 – sekretariat Gimnazjum.