Wizyta zacnych gości w progach świerklańskiego gimnazjum

Rok 2012 był rokiem Janusza Korczaka, którego pedagogika jest bez wątpienia ponadczasowa. Wspólnie z uczniami Gimnazjum w Jankowicach realizowaliśmy projekt
„Z Januszem Korczakiem wśród polskich dzieci na Bukowinie w Rumunii”. O tym przedsięwzięciu można przeczytać na stronach internetowych naszych szkół, w prasie lokalnej, można zobaczyć zdjęcia wyeksponowane w naszym gimnazjum. Zwieńczeniem realizacji tego projektu była rewizyta w naszym gimnazjum państwa Krystyny i Michała Cehaniuc z miejscowości Kaczyka położonej na malowniczej Bukowinie w Rumunii.

Wieś Kaczyka zamieszkała jest przez potomków Polaków, którzy emigrowali tam
z Wieliczki i Bochni do pracy w kopalni soli. Na Bukowinie działało kilka kopalń soli, ta w Kaczyce jest ostatnią jeszcze czynną. We wsi jest Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, przed którą stoi pomnik Jana Pawła II ufundowany przez gminy powiatu rybnickiego. Krystyna Cehaniuc jest nauczycielką i prezesem miejscowego Stowarzyszenia Polaków, Michał Cehaniuc pracował na kolei, obecnie jest działaczem Stowarzyszenia Polaków, prowadzi m.in. księgę pamiątkową, którą zabrał ze sobą w daleką podróż.
Goszcząc w naszym gimnazjum, Krystyna i Michał Cehaniuc spotkali się z młodzieżą. Podczas spotkania opowiedzieli o historii Kaczyki, o kultywowaniu polskości, a także zaprosili młodzież do odwiedzenia przepięknych zakątków rumuńskiej Bukowiny.
Z rozrzewnieniem i nostalgią wspominali początki współpracy z powiatem rybnickim
i Gminą Świerklany. Swój pobyt w Świerklanach uwiecznili, dokonując wpisu w kronice szkolnej.
Państwo Krystyna i Michał Cehaniuc gościli w Gminie Świerklany już po raz kolejny, jednak tym razem można powiedzieć, że odbyli podróż życia, bowiem z Rumunii wyjechali już w sobotę 4 maja, dotarli do Katowic, a stamtąd na osobiste zaproszenie pana profesora Jerzego Buzka udali się do Brukseli. Po powrocie z Brukseli przyjechali do Rybnika, Jankowic, a potem do Świerklan. W sobotę 11 maja o godzinie 22.00 pociągiem z Krakowa wyruszyli w drogę powrotną. Na miejscu w Kaczyce byli w poniedziałek 13 maja 2013 r. o godzinie 15.00. Zacni goście byli pod wrażeniem gościnności ze strony tych wszystkich, którzy ich przyjmowali, zachwyceni byli naszymi szkołami i ich bazą dydaktyczną, nie kryli także podziwu dla pozostałych obiektów, które zwiedzili w naszej gminie i w regionie.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wizyty.

2013-05-10-096_1 2013-05-10-093_1 2013-05-10-089_1 2013-05-10-086_1 2013-05-10-085_1 2013-05-10-082_1 2013-05-10-076_1