Wizyta Polaków z Czarnogóry

Tegoroczne wakacje były okazją do spotkania gimnazjalistów ze Świerklan i Jankowic z rówieśnikami z Czarnogóry, z miejscowości Bijelo Polje, gdzie prężnie działa Stowarzyszenie Polaków, zatem była to doskonała okazja do nawiązania współpracy. Wracając z kolonii w Ostródzie, Czarnogórcy odwiedzili gimnazja w gminie Świerklany,
a także zawitali do Rybnika. W programie wizyty znalazło się również spotkanie z panem Antonim Mrowcem – Wójtem Gminy Świerklany oraz z panem Grzegorzem Potyszem – kierownikiem Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Rybniku. Gościliśmy 27 uczniów – dzieci Polaków zamieszkałych w Czarnogórze oraz 6 opiekunów na czele z panią Wandą Vujisic – przewodniczącą Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze. Podczas spotkania zastanawiano się i dyskutowano nad możliwością współpracy pomiędzy gimnazjami w naszej gminie i Polonią w Czarnogórze.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wizyty.