Ważne ogłoszenia Dyrektora

Dyrektor gimnazjum przypomina, że:
5 grudnia 2012 r. od godz. 16.00 do 17.00 odbędą się konsultacje z rodzicami,
6 grudnia 2012 r. w sali nr 16 od godz. 8.30, fotograf będzie robił grupowe zdjęcia klasowe oraz zdjęcia legitymacyjne,
14 grudnia 2012 r. rodzice/prawni opiekunowie oraz uczniowie zostaną poinformowani o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I półrocze,
– od 2 stycznia 2013 r. nastąpi zmiana planu lekcji.