Ważne ogłoszenia Dyrektora

Dyrektor Gimnazjum informuje, że:

od 25 maja do 2 czerwca 2013 r. uczniowie klas: I b i I c przebywają na obozie naukowym w Rewalu, uczniowie z klasy I b i I c, którzy nie jadą na obóz uczęszczają na lekcje zgodnie z planem klasy I a,

31 maja 2013 r. (piątek po Bożym Ciele) jest dla uczniów dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

5 czerwca 2013 r. od godziny 16.00 do 17.00 odbywają się konsultacje dla rodziców.