Ważne informacje

Przypominamy, że w dniach 19, 20 i 21 kwietnia br. uczniowie klas III piszą egzamin gimnazjalny. Uczniowie przychodzą do szkoły na 8.15 ubrani odświętnie, przynoszą ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości oraz przybory do pisania –  w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego: tylko pióro lub długopis z czarnym tuszem/ atramentem, dodatkowo w przypadku egzaminu z zakresu matematyki: linijkę.
2. Na stronie www.oke.jaworzno.pl  w zakładce egzamin gimnazjalny znajdują się informacje dotyczące przeprowadzania egzaminu, w tym między innymi arkusze z lat ubiegłych i informator gimnazjalny.
3. Wszelkie informacje o egzaminie zwarte są w Informacjach o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 [ TREŚĆ].
4. Dla uczniów klas I i II 19, 20, 21 kwietnia 2017 r. to dni wolne od zajęć dydaktycznych. Uczniowie klas I i II mogą skorzystać w wyżej wymienionych dniach z zajęć opieki świetlicowej na terenie szkoły – szczegóły u wychowawcy świetlicy.

Gimnazjalistom życzymy powodzenia na egzaminie!