Ważna informacja dla uczniów klas III i ich rodziców

Zapraszamy uczniów klas III i ich rodziców do zapoznana się z prezentacją multimedialną dotyczącą „Zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym”

Pobierz prezentację „Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym” – plik PDF

Przypominamy, że na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl opublikowane są informacje o szkołach ponadgimnazjalnych, zasadach rekrutacji i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki:

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji.