Ważna informacja dla rodziców

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Rodziców uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną na spotkanie, w dniu 11 kwietnia 2012 r. od godz.16.30 do 17.00.