Uwaga uczniowie klas VI szkół podstawowych, którzy oddali karty zgłoszeń i wnioski do Gimnazjum

Uwaga uczniowie klas VI szkół podstawowych, którzy oddali karty zgłoszeń i wnioski do Gimnazjum im. K.Miarki…

Do dnia 01.07.2014, do godz. 15.00 prosimy dostarczyć do sekretariatu gimnazjum:

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • Oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego
  • Jedno zdjęcie legitymacyjne (30mm x 40mm)

Listy uczniów przyjętych do klas I gimnazjum z podziałem na poszczególne oddziały zostaną podane  do wiadomości 8 lipca 2014  r.  o godz. 10.00.

Listy uczniów przyjętych do gimnazjum do wglądu w sekretariacie szkoły (od 8.07.2014 do 11.07.2014).