Uwaga uczniowie klas VI szkół podstawowych, którzy oddali karty zgłoszeń do Gimnazjum

Uwaga uczniowie klas VI szkół podstawowych, którzy oddali karty zgłoszeń do Gimnazjum…

Do dnia 01.07.2013, do godz. 15.00, ( oddział sportowy),

do dnia 02.07.2013, do godz.15.00, (pozostałe odziały)

prosimy dostarczyć do sekretariatu gimnazjum:

1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2. Oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego

3. Jedno zdjęcie legitymacyjne (30mm x 40mm)

Wynik rekrutacji ogłoszony zostanie 5 lipca 2013 r. o godz. 10.00 – listy uczniów przyjętych do gimnazjum do wglądu w sekretariacie szkoły (od 5.07.2013 do 12.07.2013).