Udanych i bezpiecznych ferii

Informujemy, że od 11 lutego 2013 r. rozpoczynają się ferie zimowe, które potrwają do 24 lutego 2013 r. Poniżej zamieszczamy ważne dla rodziców, uczniów i nauczycieli informacje:

Apel Śląskiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół i placówek oraz rodziców uczniów z terenu województwa śląskiego. Czytaj więcej…

 

Drodzy Rodzice,
w roku szkolnym 2012/2013, który minister edukacji narodowej ogłosiła Rokiem Bezpiecznej Szkoły, należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wypoczywających podczas wyjazdów oraz w miejscu zamieszkania. Wszelkie informacje na temat bezpiecznego wypoczynku znaleźć można na stronach internetowych: www.men.gov.pl oraz www.kuratoriumkatowice.pl. Ponadto każdy z nauczycieli wychowawców przeprowadzi zajęcia edukacyjne na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

balwan

Życzymy wszystkim uczniom naszego Gimnazjum udanych, radosnych i bezpiecznych ferii zimowych.

Dyrekcja i Nauczyciele Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach