Sukces Agaty

Każdy sukces naszych uczniów jest powodem do radości szczególnie, gdy dotyczy to najmłodszych gimnazjalistów, uczących się w klasie pierwszej. Takim pierwszakiem jest Agata Przeliorz, która 15 marca zdobyła pierwsze miejsce w Konkursie Recytatorskim Poezji Kobiecej, organizowanym przez Zespół Szkół Handlowych  w Jastrzębiu-Zdroju. Agata, prezentując wiersz Agnieszki Osieckiej, zachwyciła jury i pokonała prawie 20 innych uczestników konkursu. Gratulujemy jej tego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów.