Śródsemestralne spotkanie z rodzicami

Dyrektor Gimnazjum informuje, że 4 kwietnia 2012 r. o godzinie 16:00 odbędą się zebrania z rodzicami – zebranie ogólne w sali gimnastycznej tylko dla rodziców uczniów klas trzecich. Pozostali rodzice mają spotkanie z wychowawcami w klasach według następującego harmonogramu:

 • I a – sala nr 16 – wych. Iwona Barchańska
 • I b – sala nr 8 – wych. Maria Skrobol
 • I c – sala nr 15 – wych. Hanna Wieczorek
 • II a – sala nr 11 – wych. Tomasz Pieczka
 • II b o godz. 15.30 – sala nr 8 – wych. Maria Skrobol
 • II c – sala nr 12 – wych. Ewa Spandel
 • II d – sala nr 14 – wych. Beata Szulik zebranie odbędzie się 3.04.2012 r. godz. 16.00
 • III a – sala nr 9 – wych. Sławomir Sobik
 • III b – sala nr 10 – wych. Anita Gruszczyk
 • III c – sala nr 13 – wych. Joanna Werner
 • III d – sala nr 19 – wych. Aleksandra Fojcik

Ponadto informujemy rodziców uczniów klas III, że w związku z wyjazdem uczniów klas III na wycieczkę do Warszawy w dniach 28,29,30 03.2012 r. nastąpią zmiany w planie lekcji.
Uczniowie, którzy nie jadą na wycieczkę uczęszczają od 28. 03. do 30.03. 2012 r. na lekcje wg planu klasy III c.