Spotkanie z rodzicami

Dyrektor Gimnazjum informuje, że 7 grudnia 2011 r. o godzinie 16:00 odbędą się zebrania z rodzicami. Najpierw zebranie ogólne w sali gimnastycznej połączone ze szkoleniem nt. „Prawa i obowiązki uczniów i rodziców w kontekście praw człowieka. Odpowiedzialność prawna uczniów i rodziców” . Szkolenie poprowadzi M. Budzik.

Następnie odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas według nastepującego harmonogramu:

 • I a – sala nr 16 – wych. Iwona Barchańska
 • I b – sala nr 8 – wych. Maria Skrobol
 • I c – sala nr 15 – wych. Hanna Wieczorek
 • II a – sala nr 11 – wych. Tomasz Pieczka
 • II b o godz. 15.30 – sala nr 8 – wych. Maria Skrobol
 • II c – sala nr 12 – wych. Ewa Spandel
 • II d – sala nr 13 – wych. Beata Szulik
 • III a – sala nr 9 – wych. Sławomir Sobik
 • III b – sala nr 10 – wych. Anita Gruszczyk
 • III c – sala nr 14 – wych. Joanna Werner
 • III d – sala nr 19 – wych. Aleksandra Fojcik

Po spotkaniu z wychowawcami klas Przewodnicząca Rady Rodziców i Dyrektor zapraszają Rady Oddziałowe (trójki klasowe) na spotkanie przedświąteczne połączone z zebraniem do sali nr 16.