Spotkania z rodzicami

Dyrektor Gimnazjum informuje, że 11 grudnia 2013 r. od godziny 16.00 do 17.00 odbywają się konsultacje dla rodziców, zgodnie z procedurami organizowania konsultacji.

Dyrektor Gimnazjum informuje, że zebranie z rodzicami na temat postępów
w nauce i zachowaniu za I półrocze odbędzie się 16 stycznia 2014 r., tj. czwartek, a nie, jak podano w organizacji roku szkolnego – 15.01.2014 r.