Śladami Józefa Piłsudskiego i Czesława Miłosza

Od 11 czerwca do 14 czerwca 1013 r. gimnazjaliści ze Świerklan i Jankowic przebywali na Litwie. Celem wyjazdu była realizacja projektu „Śladami  Józefa Piłsudskiego i Czesława Miłosz”.  Patronat nad projektem objęli Pan profesor Jerzy Buzek i Pan Antoni Mrowiec – wójt Gminy Świerklany.  Czerwcowy wyjazd był już kolejną szóstą częścią  realizowanego w szkołach przedsięwzięcia pt. „Odkrywamy Kresy Wschodnie dawnej Rzeczpospolitej”. , o realizacji  którego informowaliśmy na łamach prasy oraz na stronach internetowych.

Realizacja projektu „Śladami Józefa Piłsudskiego i Czesława Miłosza” rozpoczęła się  warsztatami, podczas których uczniowie  poszerzyli swoją wiedzę na temat życia i twórczości Czesława  Miłosza oraz życia i działalności Józefa Piłsudskiego. Ponadto każdy z uczestników otrzymał  do wykonania zadanie, które zostanie zaprezentowane podczas podsumowania projektu, na które serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników wyjazdu i ich rodziców oraz sponsorów i honorowych patronów.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia Rumszyszek – największego skansenu w Europie, potem byliśmy w Pożajściu, gdzie mieści się największy zespół klasztorny na Litwie.  Wreszcie dotarliśmy do Kowna, – drugiego co wielkości miasta na Litwie. Kowno jest położone u zbiegu dwu rzek – Niemna i Wilii. Zdobi je wiele zabytków architektonicznych, które poznawaliśmy w ciągu trzech dni naszego pobytu.

Drugi dzień poświęcony był Czesławowi Miłoszowi.   Najpierw jednak  zwiedziliśmy Kiejdany  – byliśmy m.in.  w muzeum Ziemi Kiejdańskiej, w zborze kalwińskim z grobami Radziwiłłów.  Następnie  dotarliśmy do Szetejni, gdzie w 1911 r. urodził się poeta.  Szetejnie leżą na wschodnim brzegu rzeki Niewiaży (Issy), którą opiewał Miłosz w utworze „Dolina Issy”.  Czesław Miłosz urodził się we dworku dziadków, tam spędził swoje dzieciństwo. Z dworku nic nie pozostało, a na jego miejscu stoi Ośrodek  Czesława Miłosza , zaś w pobliżu znajdują się drewniane tablice upamiętniające życie i twórczość poety. W miejscu urodzin polskiego noblisty, w cieniu drzew, przy śpiewie ptaków wysłuchaliśmy przepięknej recytacji poezji Miłosza. Potem udaliśmy się do miejscowości Świętobrość, (parafia Opitołoki), by zobaczyć kościół Przemienienia Pańskiego, w którym ochrzczony był  poeta. Obok kościoła  znajdowały się groby rodziny Syruciów, dziadków poety.

Trzeci dzień naszej podróży poświęciliśmy Józefowi Piłsudskiemu.  Z pieśnią legionową na ustach odwiedziliśmy  Zułów – miejsce urodzenia Marszałka, a potem  Pikieliszki,  gdzie zachował się  dwór i posiadłość rodziny Piłsudskich.   Następnie pojechaliśmy do Purliszek – położonych w samym środku Europy i każdy z nas mógł sobie zrobić zdjęcie z koroną na głowie.  Na zakończenie naszej wycieczki udaliśmy się do Wilna. Tam  na cmentarzu Na Rossie zobaczyliśmy Mauzoleum „Matka i Serce Syna”, gdzie spoczywa matka Józefa Piłsudskiego i serce Marszałka.  Tuż przed wyjazdem udaliśmy się do Matki Boskiej Ostrobramskiej, by powierzyć Jej  swoje prośby i podziękowania.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wyjazdu.