Rozstrzygnięcie konkursu na GOSPODARZA SZKOŁY

O tytuł „Gospodarza Szkoły” walczyły wszystkie klasy Gimnazjum.
Przez cały rok szkolny brały one udział w różnych konkursach, podczas których otrzymywały punkty za zajęte miejsce. Za I miejsce otrzymywały – 5 pkt, II miejsce – 4pkt, III miejsce – 3pkt, IV miejsce – 2 pkt, udział w konkursie, ale nie zajęcie żadnego miejsca – 1pkt.
W tym roku szkolnym uczniowie klas mogli zdobyć punkty min. za udział w konkursach: Comenius, Dzień Misia, wystrój świąteczny sali, stół świąteczny, Góra Grosza, zbiórka nakrętek i baterii czy też za udział w konkursach sportowych.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco :
I miejsce – klasa 1B – 68 pkt,
II miejsce – klasy II B oraz III C
III miejsce – klasa III A

Zwycięskie klasy otrzymały nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

GRATULUJEMY !!