Rok Tuwima zakończony!

W maju 2013 r. w naszym gimnazjum, pod patronatem europosła Pana Bogdana Marcinkiewicza, przeprowadzone zostało Międzyszkolne Spotkanie z Poezją Juliana Tuwima pt. ,,Powrót do świata dzieciństwa”. W myśl podjętej inicjatywy od października do grudnia 2013 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w przygotowanym przez bibliotekę szkolną konkursie o Julianie Tuwimie. Młodzież na lekcjach wychowawczych samodzielnie odpowiadała na pytania dotyczące życia i twórczości poety, mając do dyspozycji jedynie zasoby biblioteczne przygotowane przez bibliotekarza. W ten sposób zwróciliśmy uwagę na potrzebę kontaktu ucznia z książką, ograniczając dostęp do Internetu.
Najlepsi otrzymali punkty w Konkursie na Gospodarza Szkoły. Punktacja przedstawia się następująco:
I miejsce i 5 punktów otrzymały klasy: 1b, 1d, 2a.
II miejsce i 4 punkty otrzymała klasa 2b.
III miejsce i 3 punkty otrzymała klasa 3a.
IV miejsce i 2 punkty otrzymała klasa 2c.
Pozostałe klasy za udział w konkursie otrzymują po 1 punkcie, czyli: 1a, 1c, 3b, 3c.
Gratulujemy ciekawej inicjatywy i dziękujemy za przygotowanie
i przeprowadzenie konkursu p. E. Wojcieszek.