Rekrutacja do gimnazjum

Informujemy rodziców i uczniów klas VI szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum, że na stronie kuratorium.katowice.pl zostało opublikowane postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2014/2015.
W zakładce REKRUTACJA na naszej stronie umieszczone zostały informacje dotyczące rekrutacji uczniów do naszego gimnazjum na przyszły rok szkolny, druk zgłoszenia ucznia zamieszkałego w obwodzie gimnazjum, wniosek o przyjęcie ucznia zamieszkałego poza obwodem gimnazjum oraz Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty. Również w Statucie Gimnazjum im. Karola Miarki znajdują się kryteria, na podstawie których mogą zostać przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum.
Więcej informacji na temat rekrutacji do gimnazjum będzie można uzyskać podczas „Drzwi otwartych”, które odbędą się 3 kwietnia 2014 r. o godzinie 16.00.