Rekrutacja do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Informujemy uczniów i rodziców uczniów klas VI szkół podstawowych i oraz trzecich gimnazjum, że na stronie www.kuratorium.katowice.pl została opublikowana decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2013/2014.

W zakładce REKRUTACJA na naszej stronie umieszczone zostały informacje dotyczące rekrutacji uczniów do naszego gimnazjum na przyszły rok szkolny oraz Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty.