Przypominamy!!!

Dla uczniów klas I i II  23, 24 i 25 kwietnia  to dni wolne od nauki, natomiast uczniowie klas III piszą egzaminy i przychodzą do szkoły na 8.15 ubrani odświętnie, przynoszą ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości oraz przybory do pisania, o których mowa w procedurach egzaminacyjnych.