Pomóżmy…

Caritas-logoJuż niedługo Święta Bożego Narodzenia – po raz kolejny Szkolne Koło Caritas włącza się w akcję niesienia pomocy potrzebującym w naszej parafii.
Zbieramy żywność o długim terminie ważności, środki czystości oraz przybory szkolne.

Akcja potrwa od 2 do 17 grudnia br.
Serdecznie dziękujemy za okazane serce.
Członkowie SKC z opiekunkami A. Mika i A. Fojcik