Ogłoszenie

Dyrektor Gimnazjum informuje, że 3.10.2012 r. od godziny 16.00 do 17.00 odbędą się konsultacje z rodzicami. Zapraszamy szczególnie rodziców uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Przydział sal na spotkania rodziców z zespołem ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedstawia się następująco.
Klasa Ia – sala nr 9 – wychowawca – mgr Sławomir Sobik
Klasa Ib – sala nr 10 – wychowawca – mgr Anita Gruszczyk
Klasa Ic – sala nr 18 – wychowawca – mgr Lidia Michalska
Klasa IIa – sala nr 16 – wychowawca – mgr Iwona Barchańska
Klasa IIb – sala nr 8 – w zast. za wych. pedagog mgr Joanna Hauder
Klasa IIc – sala nr 15 – wychowawca – mgr Hanna Wieczorek
Klasa IIIa – sala nr 11 – wychowawca – mgr Tomasz Pieczka
Klasa IIIb – sala nr 19 – w zast. za wych. mgr Joanna Werner
Klasa IIIc – sala nr 12 – wychowawca mgr Ewa Spandel
Klasa IIId – sala nr 14 – wychowawca – mgr Beata Pielczyk

Nauczyciele pełnią konsultacje w następujących salach:
mgr Maria Rduch – sala nr 11
mgr Ewa Wojcieszek – biblioteka
mgr Anna Mika – sala nr 8
mgr Julia Gruszczyk-Cabała – sala nr 11
mgr Joanna Jastrzębska – sala nr 8
mgr Lidia Michalska – sala nr 18
mgr Hanna Wieczorek – sala nr 15
mgr Anna Holona – sala nr 10
mgr Aleksandra Fojcik – sala nr 19
mgr Iwona Barchańska – sala nr 16
mgr Maria Skrobol – sala nr 8 – nauczyciel nieobecny
mgr Anita Gruszczyk – sala nr 10
mgr inż. Wioleta Klocek – sala nr 16
mgr Beata Pielczyk – sala nr 14
mgr Krystyna Klocek – sala nr 15
mgr Ewa Spandel – sala nr 12
mgr Sylwia Masłowska – sala nr 18
mgr Jarosław Musiał – sala nr 14
mgr Joanna Werner – sala nr 19
mgr Sławomir Sobik – sala nr 9
mgr Tomasz Pieczka – sala nr 11
mgr Joanna Hauder – sala nr 8
mgr Justyna Magnor – sala nr 12
mgr Magdalena Holesz – sala nr 9
mgr Grzegorz Wyciszczok – sala nr 19
mgr Katarzyna Baranek – sala nr 18