Ogłoszenie dla uczniów klas III

Informujemy, że egzaminy próbne dla uczniów klas III odbędą się w następujących terminach:
13 listopada 2012 r. – historia, wos, język polski
14 listopada 2012 r. – biologia, geografia, fizyka, chemia, matematyka
15 listopada 2012 r. – wybrany język obcy (angielski lub niemiecki) – poziom podstawowy i rozszerzony

12 grudnia 2012 r. – historia, wos, język polski
13 grudnia 2012 r. – biologia, geografia, fizyka, chemia, matematyka
14 grudnia 2012 r. – wybrany język obcy (angielski lub niemiecki) – poziom podstawowy i rozszerzony