Ogłoszenie

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o przynoszenie fantów na zabawę karnawałową.
Fanty przekazujemy wychowawcom klas lub w sekretariacie do Świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy!