Ogłoszenia

Dyrektor Gimnazjum przypomina, że w najbliższą sobotę, tj. 7 grudnia
odbywają się zajęcia lekcyjne.
Obowiązuje plan lekcji na piątek, ponieważ odpracowujemy 3 stycznia.
W sobotę 7 grudnia skróceniu ulegają przerwy śródlekcyjne, ponieważ nie jest wydawany obiad. Czas trwania lekcji i przerw przedstawia się następująco:
1. 7.45 – 8.30
2. 8.35 – 9.20
3. 9.25 – 10.10
4. 10.20 – 11.05
5. 11.10 – 11.55
6. 12.05 – 12.50
7. 12.55 – 13.40
8. 13.45 – 14.30