Ogłoszenia dyrektora

Dyrektor Gimnazjum informuje, że:
16 stycznia 2013 r. odbędą się spotkania zespołów ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, celem dokonania efektywności udzielania pomocy; na spotkania zapraszamy rodziców uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
od 21 stycznia 2013 r. nastąpi zmiana planu lekcji, w związku z rozpoczęciem II półrocza.