Oddaj zużyty telefon komórkowy

W nawiązaniu do międzynarodowej kampanii „Sprzątanie Świata” pragniemy przypomnieć, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Zatem zachęcamy wszystkich uczniów naszego Gimnazjum do przyłączenia się do zbiórki zużytych i uszkodzonych telefonów komórkowych. Do dnia 12 listopada 2013 prosimy oddawać zużyte telefony komórkowe bez baterii (stan techniczny nie ma żadnego znaczenia). Akcja ta prowadzona jest w całej Polsce – szkoły otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w akcji ekologicznej. Natomiast te szkoły, które zbiorą większą ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia otrzymają atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne.
Serdecznie zachęcamy do udziału i dziękujemy za ekologiczną postawę