Konsultacje dla rodziców

Dyrektor Gimnazjum informuje, że 2 listopada 2011 r. od godz. 16.00 do 17.00 odbywać się będą indywidualne konsultacje z nauczycielami uczącymi we wszystkich klasach. Zapraszamy wszystkich rodziców uczniów! Natomiast 7 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 odbędzie się śródsemestralne spotkanie z rodzicami.